Moje szkolenia

Program Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt wrzesień 2011 ­ lipiec 2012

Szkoła Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich wrzesień 2009 ­ czerwiec 2011

Trening antystresowy INTRA Warszawa luty 2007

Warsztat na temat diagnozy i terapii DDA ­ SPCh Warszawa ­ czerwiec 2006

Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA – wrzesień 2005 – październik 2006

Trening interpersonalny INTRA – wrzesień 2005

Trening asertywności INTRA Warszawa czerwiec 2005

Szkolenie terapeutyczne terapii NEST (osoby z doświadczeniem zaniedbania, przemocy oraz strat prokreacyjnych) styczeń 2003