Szkoła Męskich Grup

W październiku 2023 rozpoczęła się druga edycja Szkoły Męskich Grup. Potrwa 17 miesięcy, do lutego 2025.

Prowadzący szkolenie: Marcin Poćwiardowski i Bartosz Płazak

Celem szkoły jest uzyskanie kompetencji do prowadzenia małych form warsztatowych i kręgów dla mężczyzn, z użyciem różnych narzędzi i form pracy. Program obejmuje rozwój umiejętności w zakresie zasad i narzędzi prowadzenia grupy, stosowania technik werbalnych, pracy z emocjami, pracy z oddechem i pracy z ciałem.

Zajęcia będą oparte o bieżącą pracę kręgu Szkoły nad męskimi sprawami analogicznie do pracy w męskich kręgach. Opieramy się o doświadczanie prowadzenia kręgu, analizy pracy Uczestników, zdarzeń i zjawisk grupowych, mini wykłady ukazujące modele teoretyczne i praktyczne wskazówki. Nośnikiem rozwoju oprócz materiału i praktyki dostarczanych przez prowadzących będzie wzajemny feedback Uczestników.

Zapraszamy do udziału tych z Was, którzy czują potrzebę pracy dla innych mężczyzn i rozwijania się w tym kierunku. Do udziału w szkole nie jest potrzebne specjalne przygotowanie merytoryczne, studia kierunkowe itp. Program przeznaczony jest dla osób mających w sobie wolę pracy dla innych mężczyzn, chęć dzielenia się własnymi doświadczeniami, wizję siebie jako prowadzącego krąg i jednocześnie mających potrzebę podniesienia pewności siebie w prowadzeniu takich zajęć, uzyskaniu większego wglądu w siebie, uzyskaniu inspiracji co do sposobów, celów, sensu prowadzenia męskich grup.

Podejmiemy męskie tematy wprost, czyli przyglądać się będziemy naszym doświadczeniom w zakresie relacji ze sobą, z rodziną, z przyjaciółmi, z pracą, z ciałem, ze światem, przeszłości i przyszłości, emocjonalności, mentalności, duchowości męskiego świata, jego jasnym i ciemnym stronom, przyjemności i trudowi. Temu co uniwersalne dla mężczyzny, człowieka, członka społeczności, mieszkańca ziemi. Damy uwagę wolności i przynależności, oddaniu i uwolnieniu, swobodzie i współzależności, dawaniu i przyjmowaniu, zarabianiu, dzieleniu się, dawaniu, wewnątrz i na zewnątrz siebie, każdego z nas.

Jednocześnie będziemy rozwijać wasze kompetencje pracy z grupą. Zajmiemy się procesami, narzędziami, komunikowaniem, jakościami prowadzącego, rodzajami kręgów, warsztatów, treningów i ich wartością i sensem dla uczestnika.

Podejmiemy perspektywę jednostki, grupy, społeczności i świata, oznaczymy konkretne algorytmy działania, modele teoretyczne, dodamy do tego nowe i stare tradycje w rozsądnej proporcji.

Zrobimy miejsce temu jak każdy z Was może budować swój styl pracy.

Kończąc szkolenie będziesz (rezultaty szkolenia):

 • Posiadał kompetencje do powołania i prowadzenia grupy/kręgu mężczyzn.
 • Dysponował narzędziami do realizacji różnych wariantów celu, formy i czasu  pracy z mężczyznami
 • Poruszał się w męskich tematach świadom swoich uczuć i myśli, w pełnej obecności
 • Gotowy do posługiwania się narzędziami, wiedzą, modelami i sobą by świadomie realizować wartość rozwojową prowadzonych kręgów.
 • Rozumiał cele i granice prowadzonych przez Ciebie męskich kręgów

Filary  projektu:

 • Poznanie i zrozumienie procesu grupowego
 • Poznanie i zrozumienie specyfiki potrzeb i męskich grup
 • Wiedza i narzędzia prowadzącego w ujęciu holistycznym
 • Praca na otwartym procesie, praca z ciałem, praca z oddechem, techniki werbalne, techniki aktywizujące w pracy grupowej, mini wykłady.

Pięć elementów pracy:

1. Doświadczenie własne, zgodnie z zasadą: „nie poprowadzisz ludzi tam gdzie nie byłeś”
 • pogłębione doświadczenie uczestnika warsztatu w zmotywowanej i doświadczonej grupie
 • doświadczenie pracy indywidualnej na tle grupy, praca nad swoimi blokadami, rozpoznanie ich, uświadomienie i poczucie
 • praktyka prowadzenia kręgu w różnych wariantach tematu i charakteru grupy
2. Doświadczenie kręgu
 • dynamika tego co się dzieje jak mężczyźni są razem
 • przestrzeń wymiany i intymności między mężczyznami
 • radzenie sobie ze swoją rezerwą wobec mężczyzn
 • normalizowanie i cywilizowanie trudnych doświadczeń rywalizacji, zazdrości i zawiści
 • reagowanie na sytuacje trudne, zmienianie kursu gdy grupa schodzi na manowce
3. Obszar kompetencji prowadzącego:
 • Techniki pracy werbalnej, techniki pracy z ciałem i oddechem,
 • Narzędzia pracy z grupą (praca na procesie, praca na strukturze)
 • Świadome korzystanie z własnych zasobów prowadzącego
 • Role prowadzącego (ekspert, facylitator, coach, organizator)
4. Wiedza dotycząca dynamiki grupowej:
 • zjawiska i procesy w grupie ćwiczeniowej
 • rola i zadania prowadzącego w grupie
 • trudne i destrukcyjne zjawiska w grupie
 • różnice między grupą ćwiczeniową a terapeutyczną
5. Wiedza i doświadczenie dotyczące potrzeb i problemów współczesnych polskich mężczyzn:
 • świadomość realnych a nie medialnych problemów z jakimi się stykają polscy mężczyźni
 • trzeźwa diagnoza, oparta o wymianę doświadczeń w grupie
 • rozpoznanie realnych potrzeb i wyzwań mężczyzn, które stawiają przed nimi obecne czasy
 • budowanie odpowiedzi poprzez warsztaty na palące problemy męskości w Polsce

Prowadzący:

Marcin Poćwiardowski: 

psycholog, psychoterapeuta, trener i mentor.

Prowadzę od 2017 roku rozwojowe warsztaty dla mężczyzn pod markami: LOWEN for MEN – intensywna praca z ciałem, Szkoła Królów – praca z archetypowymi jakościami męskości.

Pracuję jako psychoterapeuta od 14 lat. Ukończyłem czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne z Analizy Bioenergetycznej (metody Lowena) we Florida Society for Bioenergetics Analysis. Posiadam uprawnienia facylitatora FSBA do prowadzenia grup ćwiczeniowych. Mam za sobą także kilkuletnie szkolenia z psychoterapii integratywnej i Gestalt. Mam za sobą kilkaset godzin terapii własnej. Aktualnie jestem na ostatnim roku trzyletniego podyplomowego kursu Core Training w metodzie psychoterapii ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy) prowadzonego w Warszawie pod superwizją Jona Fredericksona z Washington ISTDP Institute.

Jestem miłośnikiem różnorodnych form ruchu. Tańczę (tańce intuicyjne, 5 Rytmów, Movement Medicine), masuję (masaż hawajski Lomi Lomi Nui). Od ośmiu lat trenuję sztukę walki Zhong Xin Dao. 

Bartosz Płazak:

Trener kompetencji społecznych. Posiada rekomendacje trenerskie I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Specjalizuje się w szkoleniach kształtujących kompetencje społeczne: trenerskie, liderskie , handlowe i rozwoju osobistego. Prowadzi warsztaty edukacyjne, treningi interpersonalne, rozwojowe, spontaniczności i twórczości. Podejmuje działania dla biznesu, NGO, uczelni w projektach unijnych i komercyjnych.
Współpracował z u SWPS w Katowicach oraz WSB w Dąbrowie Górniczej. Prowadził grupy dla klientów biznesowych w całym kraju. Jest autorem  projektów złożonych cykli edukacyjnych, programów rozwojowych, outdorowych imprez edukacyjnych, warsztatów rozwoju osobistego pod żaglami. Był trenerem, opiekunem merytorycznym i koordynatorem wielu szkół trenerskich o różnych profilach. Twórca i prowadzący Katowickiego Teatru improwizacji Improwokacja, działającego w oparciu o improwizację, jako sposób na rozwój osobisty i metodę szkoleniową.
Jego warsztaty łączą pracę na procesie grupowym, korzystanie z doświadczenia i zaangażowania grupy, przekaz merytoryczny i praktykowanie. Stosuje klasyczne metody pracy z grupą, metody twórcze i improwizacyjne, podejście prowokatywne, narzędzia autorskie.
Uczestnicy jego szkoleń to pracownicy i kadra zarządzająca firm produkcyjnych, handlowych, banków, przede wszystkim trenerzy oraz osoby poszukujące rozwoju osobistego.
Fascynuje się wiedzą z poogranicza psychologii, fizyki kwantowej i starych tradycji (A.Mindell,D.Hawkins, A.Goswami, D.Chopra, K.Wilber).
Jest w trakcie studiów przygotowujących do pracy terapeutycznej w nurcie psychologii opartej o proces Arnolda Mindella. Ma za sobą szereg innych szkoleń trenerskich i coachingowych pogłębiających kompetencje do pracy z ludźmi. Podejście holistyczne do człowieka i jego otoczenia to jego drogowskaz.
Czas wolny spędza w swoim mazurskim domu ze słomy i gliny. Tworzy tam ośrodek rozwoju osobistego i duchowego. W wolnych chwilach żagle, gitara, praktyki rozwojowe, ekologiczny styl życia.
Ponad 1300 dni na salach szkoleniowych, 17 lat pracy trenerskiej, 17 lat pracy w dużych firmach, na rożnych stanowiskach, kieruje fundacją Rozwiń Skrzydła, mieszka w Sosnowcu, Warszawie i Gajrówce. ur 1972

Warsztaty będą prowadzone przez dwu trenerów.

Możliwa jest obecność kotrenera.


We wrześniu 2022 roku w Warszawie rozpoczęło się roczne szkolenie dotyczące pracy z męskimi grupami. Pierwsza edycja Szkoły Męskich Grup zakończyła się w lipcu 2023.